glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Halyna Dubyk, dr

DANE PERSONALNE

IMIĘ I NAZWISKO

Halyna Dubyk

STANOWISKO, PEŁNIONE FUNKCJE

adiunkt

ADRES E-MAIL

halyna.dubyk@gmail.com

WYKSZTAŁCENIE

2012 – doktorat, nauki humanistyczne, literaturoznawstwo, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Historia literatury polskiej XX wieku, literatury wschodniosłowiańskie.

DOROBEK NAUKOWY – PUBLIKACJE

2015

 • Zima w Petersburgu, “Nowe Książki” 9/2015.
 • Mijanka bez przemijania. Notatki na marginesie pewnego wiersza Piotra Mitznera, “Tekstualia” 1/2015.

2014

 • Sen o Ukrainie, Warszawa 2014, ss. 275.

2013

 • Podolska „komedia ludzka” Juliana Wołoszynowskiego, „Twórczość” 2013, nr 2, s. 58-70.
 • Od Wołynia do „Wołynia”, „Tekstualia” 2013, nr 3, s. 45-62.
 • Mit na straży biografizmu. Rzecz o Józefie Łobodowskim, „Tekstualia” 2013, nr 3, s. 87-100.
 • Anteusz Wołyński. Kilka słów o pisarstwie Władysława Milczarka, „Tekstualia” 2013, nr 3, s.131-140.
 • Чехов на польской сцене, «Новая Польша» 2013, nr 7/8.

2012

 • (wstęp, oprac.) Cz. Janczarski, Wiersze wybrane, wstęp i oprac. H. Dubyk, Lublin 2012.
 • Jan Śpiewak. Służebność pamięci, „Twórczość“ 2012, nr 6, s. 48-65.
 • Сохранить Лицо. О поэзии Чеслава Янчарского, „Новая Польша“2012, nr 3.

2011

 • Ukraińska „skaza“ Jarosława Iwaszkiewicza, w: Meandry Skamandrytów, red. W. Appel, Toruń 2011.
 • Jarosław Iwaszkiewicz w szkole Juliusza Słowackiego, w: Juliusz Słowacki – interpretacje
   i reinterpretacje,
  red. E. Skalińska, E. Szczeglacka, Warszawa 2011.

2010

 •  „Последнее заметное выступление Кондратьева“ в воспоминаниях Льва Гомолицкого, w: Кондратьевские чтения, Ровно 2010.
 • Polskie kontakty literackie Jewhena Małaniuka, „Pamiętnik Literacki“ 2010, z. 3, s. 73-99.
 • (wstęp, oprac.) J. Małaniuk, Wiersze (w przekładach Józefa Czechowicza), oprac. H. Dubyk, Lublin 2010.
 • Ukraińska „skaza” Jarosława Iwaszkiewicza, w: Meandry Skamandrytów, red. W. Appela, Toruń 2010.

DOROBEK NAUKOWY – KONFERENCJE

2011

 • Czytanie Iwaszkiewicza, Podkowa Leśna, 26-27.09.2011 r. (referat: „Wiersz XXXIII (Antoniemu Sobańskiemu)” z tomu „Księga dnia i księga nocy”. „Dumna inność”. Jarosław Iwaszkiewicz wobec własnej tożsamości terytorialnej)

2010

 • Meandry Skamandrytów. Tradycja-Recepcja-Perspektywy, Toruń, 3-4.12.2010 r. (referat: Ukraińska skaza Jarosława Iwaszkiewicza)

OSIĄGNIĘCIA

2008 - Nagroda II stopnia w wydziałowym konkursie prac magisterskich

2008 - Wyróżnienie w konkursie „Archiwum Emigracji”, UMK, Toruń

2011 - Udział w projekcie badawczym „Tożsamość emigracji ukraińskiej w warunkach dialogu z polskimi twórcami (lata 20-30. XX wieku) – UW, „Artes Liberales”

 INNE AKTYWNOŚCI

 • Wieloletni współpracownik Instytutu Książki (Dział Wydawnictw) oraz Fundacji Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej (realizacja oraz wsparcie merytoryczne międzynarodowych projektów edukacyjnych),
 • Tłumacz poezji rosyjskiej i ukraińskiej

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach