glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Anety Osmólskiej

Warszawa, 29 listopada 2022 r.

Komisja Doktorska do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim
mgr Pauliny Anety Osmólskiej
w dyscyplinie literaturoznawstwo  
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
zawiadamia, że
        15 grudnia 2022 roku, o godz. 10.00
w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5,  w sali nr 223
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr Pauliny Anety Osmólskiej

Tytuł rozprawy:
  Interferencja dwóch koncepcji sztuki/literatury. Nowosielski i Różewicz

 

 
Promotor:  prof. dr hab. Piotr Mitzner
 
Recenzenci:  dr hab. Irina Lappo (UMCS)
                       dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka (UW)
                      
Rozprawa doktorska  do wglądu znajduje się w Czytelni Humanistycznej Biblioteki Głównej UKSW.
Rozprawa doktorska, recenzje i streszczenia rozprawy są dostępne do wglądu w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.uksw.edu.pl/node/235
Recenzje rozprawy doktorskiej znajdują się również na stronie internetowej WNH UKSW https://wnh.uksw.edu.pl/node/1194


Informacji udziela sekretariat Instytutu Literaturoznawstwa UKSW (Pani Gertruda Lipińska: g.lipinska@uksw.edu.pl)  

Zawiadowienie o obronie: pobierz plik

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach