glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Sprawozdanie z LXXIX Zjazdu PTJ

LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego na UKSW

            W dniach 26-27 września 2022 roku odbył się LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – największa i najbardziej prestiżowa konferencja lingwistyczna w Polsce. Cykliczne, zwykle coroczne zjazdy połączone z konferencjami naukowymi to tradycja Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – organizowane są one od początku istnienia PTJ, czyli niemal od stu lat (w 1925 roku miał miejsce pierwszy zjazd we Lwowie). Od lat 70. uczestników Zjazdu goszczą poszczególne ośrodki akademickie. W tym roku zaszczytna funkcja gospodarza po raz pierwszy przypadła w udziale Instytutowi Językoznawstwa WNH UKSW.

            Temat tegorocznej konferencji – Literatura jako przedmiot badań językoznawczych – zgromadził niemal 100 językoznawców reprezentujących kilkadziesiąt ośrodków badawczych w kraju i za granicą. Wygłoszono 6 referatów plenarnych i 55 referatów w sekcjach. Bielańskiemu spotkaniu towarzyszyły także wybory władz Towarzystwa na następną kadencję. Nowo wybrany Zarząd PTJ ukonstytuował się w następującym składzie:

przewodniczący – prof. Tomasz Mika (UAM),

zastępca przewodniczącego – prof. Rafał L. Górski (IJP PAN),

skarbnik – prof. Anna Kozłowska (UKSW),

sekretarz – dr Patrycja Pałka (UJ),

członkowie:

prof. Andrzej Moroz (UMK),

prof. Magdalena Pastuchowa (UŚ),

prof. Urszula Sokólska (UWB),

prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska (AJP),

prof. Leszek Szymański (UZ).

            Patronat nad LXXIX Zjazdem PTJ objęli: JM Ksiądz Rektor UKSW prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk oraz warszawskie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Drugiego dnia rano zgodnie ze zwyczajem w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Lesie Bielańskim odprawiona została msza św. za zmarłych członków PTJ. Po obradach uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić pokamedulski zespół klasztorny na Bielanach i zapoznać się z cennymi zbiorami Muzeum Literatury.

           

 

ZałącznikRozmiar
Program.pdf6.04 MB
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach