glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Wacław Potocki. W czterechsetną rocznicę urodzin (1622-2022)

Zapraszamy na konferencję Wacław Potocki. W czterechsetną rocznicę urodzin (1622-2022).

Organizatorem konferencji jest Wydział Nauk Humanistycznych UKSW wraz z Biblioteką w Bieczu. Współorganizatorzy to: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Konferencja ma przedstawić najnowszy stan badań nad twórczością Wacława Potockiego, w 400-lecie rocznicy jego urodzin. Celem konferencji będzie wymiana poglądów w gronie najbardziej zaangażowanych w badania nad Potockim uczonych. Osobnym tematem konferencji będzie zagadnienie edycji dzieł Potockiego, autora niezwykle edytorsko skomplikowanego.
Zakładamy, iż będzie to najważniejsza konferencja naukowa w Polsce poświęcona Wacławowi Potockiemu.

Skład komitetu organizacyjnego (programowego, sterującego): prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavalle (KUL), prof. Dariusz Chemperek (UMCS), prof. Jakub Niedźwiedź (UJ), prof. J. Gruchała (UJ), prof. P. Borek (UP, Kraków), prof. Joanna Karpińska (IBL, PAN), prof. Roman Krzywy (UW), prof. Jan Malicki (UŚ), prof. Roman Mazurkiewicz (UP, Kraków).

Program konferencji znajduje się w załączniku.


ZałącznikRozmiar
WNH BIECZ_PROGRAM KONFERENCJI.jpg3.27 MB
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach