glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Tydzień Jakości Kształcenia UKSW

Tydzień Jakości Kształcenia to wydarzenie o charakterze ogólnouczelnianym, którego celem jest upowszechnianie incjatyw dydaktycznych oraz podejmowanie działań podnoszących jakość kształcenia na naszej Uczelni

Trwa rejestracja na szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych (również w ramach umowy-zlecenie), studentów i doktorantów oraz pracowników administracji.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 17-21 października 2022 r.

Program szkolenia:
https://jakosc.uksw.edu.pl/tydzien-jakosci-ksztalcenia-2022/
Zapisy prowadzone są zgodnie z kolejnością poprzez formularz rejestracyjny:
https://ankiety.uksw.edu.pl/index.php/629335?lang=pl

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach