glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego na UKSW

            W dniach 26-27 września br. odbędzie się na UKSW LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – połączony z największą prestiżową konferencją lingwistyczną w Polsce. Cykliczne, zwykle coroczne zjazdy połączone z konferencjami naukowymi to tradycja Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – organizowane są one od początku istnienia PTJ, czyli niemal od stu lat (w 1925 roku miał miejsce pierwszy zjazd we Lwowie). Od lat 70. uczestników Zjazdu goszczą poszczególne ośrodki akademickie. W tym roku zaszczytna funkcja gospodarza po raz pierwszy przypadła w udziale Instytutowi Językoznawstwa WNH UKSW.

            Temat tegorocznej konferencji – Literatura jako przedmiot badań językoznawczych – zgromadził ponad 100 językoznawców reprezentujących kilkadziesiąt ośrodków badawczych w kraju i za granicą. Zaplanowano 6 referatów plenarnych i 55 referatów w sekcjach. Bielańskiemu spotkaniu będą towarzyszyły także wybory władz Towarzystwa na następną kadencję.

            Patronat nad LXXIX Zjazdem PTJ objęli: JM Ksiądz Rektor UKSW prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk oraz warszawskie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić pokamedulski zespół klasztorny na Bielanach albo zapoznać się z cennymi zbiorami Muzeum Literatury. Drugiego dnia rano zgodnie ze zwyczajem w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Lesie Bielańskim odprawiona zostanie msza św. za zmarłych członków PTJ.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach