glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

DZIEŃ ORGANIZACYJNY DLA 1 ROKU PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH W DNIU 30 WRZEŚNIA 2022 R.

30 września 2022 roku (piątek)
Godz. 12.00 Aula Jana Pawła II


Harmonogram spotkania:
Wystąpienie  Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych
 prof. ucz. dr hab. Doroty Kielak
Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych
p. Michała Ryszki

Odbiór legitymacji:

Sala 321 - muzeologia

Sala 313 - kulturoznawstwo

Sala 328 - filologia klasyczna

Sala 302 – filologia polska

Aula Jana Pawła II –  filologia włoska

 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach