glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2022/2023 dla studentów stacjonarnych

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii  – studia I stopnia – 29.09.2022, godz. 19.00

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej  – studia II stopnia – 29.09.2022, godz. 19.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii – studia I stopnia -28.09.2022, godz. 19.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej -  studia II stopnia – 28.09.2022, godz. 19.00

III rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej, filologii włoskiej, muzeologii –  studia I stopnia - 27.02.2022, godz. 19.00

Rejestracja na konwersatoria – 29.09.2022, godz. 20.00

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach