glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Językoznawcze czasopismo naukowe "Edukacja językowa i komunikacja"

Szanowni Państwo,

na WNH UKSW powstaje nowe językoznawcze czasopismo naukowe "Edukacja językowa i komunikacja". Szczegóły na temat profilu czasopisma oraz naboru tekstów do pierwszego numeru znajdują się w zakładce Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury https://wnh.uksw.edu.pl/node/1821

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach