glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

"Powiększenie i intensyfikacja w kulturze" nasza nowa książka

Powiększenie i intensyfikacja w kulturze, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2022, ss. 490.
Książka stanowi piąty już tom z cyklu Interdyscyplinarne kategorie kulturoznawstwa, publikowanego od roku 2016 przez Wydawnictwo Naukowe UKSW w serii Prace Katedry Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów, a zapraszającego do namysłu nad różnorodnymi tekstami kultury i zjawiskami kulturowymi przez pryzmat nieszablonowych kategorii porównawczych (jak dotąd były to: ciężar i lekkość, szybkość, możliwość i konieczność, przezroczystość). Aktualnie proponowane kategorie – powiększenie oraz intensyfikacja – nieczęsto czyniono kryterium problematyzacji zagadnień humanistycznych, czemu można się dziwić, gdyż skala ich odniesień kontekstowych na tym polu wydaje się nomen omen ogromna. Jak zaznacza w recenzji Małgorzata Jankowska, "monografia zbiera teksty przedstawicieli rozmaitych dyscyplin, co pokazuje, jak tytułowe kategorie twórczo wyzyskiwać można na gruncie różnych orientacji akademickich, w obszarze szeroko zakrojonej refleksji humanistycznej. Interdyscyplinarny charakter książki pozwala uczynić z intensyfikacji i powiększenia (a także ich rewersów) płodny heurystycznie klucz interpretacyjny, otwierający, w nierzadko nowatorski sposób, liczne teksty kultury". Więcej w zakładce Prace Katedry Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów
 
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach