glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Dzień Języka Ojczystego

SEMINARIUM NAUKOWE INSTYTUTU JĘZYKOZNAWSTWA

Z OKAZJI

DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

25 LUTEGO 2022 ROKU, s. 046 (Stary Budynek UKSW)

9.30 – 10.30

otwarcie seminarium

Anna Kozłowska: Ojczystość nieoczywista. O postawach współczesnych Polaków wobec

polszczyzny

Agnieszka Karolczuk: Język polski nieojczysty. O polszczyźnie jako języku obcym

z perspektywy dydaktycznej, lingwistycznej i społecznej

przerwa na kawę

11.00 – 12.30

Małgorzata Majewska: Czego nie wiedzieliśmy o wileńskim „Słowniku języka polskiego”?

Tomasz Korpysz: O Norwidowskich obrazach barwy żółtej

Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz: O nie tylko ekspresywnym znaczeniu przymiotników

typu głupi, kretyński, idiotyczny

dyskusja

13.00 – 14.00

Martyna Ostrowska, Michał Ryszka: Słownictwo covidowe wciąż żywe – prezentacja treści

słownika stworzonego przez Koło Językoznawcze UKSW

Martyna Boch: Memobłędy. Czy bombelki z internetów są zagrożeniem dla polszczyzny?

Martyna Ostrowska: Czy można przyjąć i odebrać jednocześnie? – o mechanizmach

tworzenia leksyki siatkarskiej

przerwa na kawę

14.30 – 15.30

Michał Ryszka: Największe problemy uczniów klas ósmych z językiem ojczystym

Zuzanna Sarnowska: Ojczysty dla Głuchych – polski język migowy

dyskusja i zakończenie spotkania

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach