glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

LXXIX Zjazd PTJ

Serdecznie zapraszamy na LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego,

który odbędzie się w dniach 26-27 września 2022 roku w Warszawie.

Organizatorem jest Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Temat: Literatura jako przedmiot badań językoznawczych

Więcej informacji: http://ptj-warszawa2022.uksw.edu.pl/

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach