glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Nurzyńskiej-Kozak

                                                    
                                                                         Warszawa, 16 maja 2022 r.

Komisja Doktorska do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim
mgr Agnieszki Nurzyńskiej-Kozak
w dyscyplinie literaturoznawstwo  
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
zawiadamia, że
        20 czerwca 2022 roku, o godz. 11.00
w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5,  w Auli Jana Pawła II
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgr  Agnieszki Nurzyńskiej-Kozak.

Tytuł rozprawy:
  Architektura pieśni w twórczości Cypriana Norwida

Dziedzina: nauki humanistyczne
Dyscyplina: literaturoznawstwo
 
Promotor:  dr hab. Jan Zieliński
 
Recenzenci:  prof. dr hab. Marek Stanisz (URz)
                       dr hab. Małgorzata Sokalska (UJ)
                      
Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Humanistycznej Biblioteki Głównej UKSW.
Rozprawa doktorska, recenzje i streszczenia rozprawy są dostępne w BIP UKSW pod linkiem: https://bip.uksw.edu.pl/node/235
Recenzje rozprawy doktorskiej znajdują się również na stronie internetowej WNH UKSW https://wnh.uksw.edu.pl/node/1194
Obrona odbędzie się podczas posiedzenia Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Nurzyńskiej-Kozak.


Informacji udziela sekretariat Instytutu Literaturoznawstwa UKSW (Pani Elżbieta Kołodziej: e.kolodziej@uksw.edu.pl)  

Zawiadowienie o obronie: pobierz plik

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach