glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Godziny rektorskie w dniu 20 maja 2022 roku

Decyzją Nr 9/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2022 r. w związku z odbywającymi się Juwenaliami, w dniu 20 maja 2022 r. od godziny 15.00 obowiązują godziny rektorskie.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach