glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Gołos-Dąbrowskiej

                                                                                                                              Warszawa, 22 kwietnia 2022 r.
 
 
Komisja Doktorska w dyscyplinie literaturoznawstwo  
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
zawiadamia, że
       16 maja 2022 roku, o godz. 11.30
w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5,  w sali 46 (stary budynek)
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr  Katarzyny Gołos-Dąbrowskiej.
 
Tytuł rozprawy:

„Twórcza zdrada” w teatrze. O potencjale kreacyjnym prozy literackiej w świetle współczesnych polskich praktyk inscenizacyjnych

Dziedzina: nauki humanistyczne
Dyscyplina: literaturoznawstwo
 
Promotor:  dr hab. Brygida Pawłowska-Jądrzyk, prof. ucz.
 
Recenzenci:  prof. dr hab. Ewa Szczęsna (UW)
                       dr hab. Beata Guczalska, prof. ucz. (AST)
                      
 
Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Humanistycznej Biblioteki Głównej UKSW.
Rozprawa doktorska, recenzje i streszczenia rozprawy są dostępne w BIP UKSW pod linkiem: https://bip.uksw.edu.pl/node/235
Recenzje rozprawy doktorskiej znajdują się również na stronie internetowej WNH UKSW https://wnh.uksw.edu.pl/node/1194
Obrona odbędzie się podczas posiedzenia Komisji Doktorskiej do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Gołos-Dąbrowskiej.


Informacji udziela sekretariat Instytutu Literaturoznawstwa UKSW (Pani Elżbieta Kołodziej: e.kolodziej@uksw.edu.pl)  


Zawiadowienie o obronie: pobierz plik

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach