glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Kondolencje

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Profesor

Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz

Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

w latach 2005-2008,

wspaniałego pedagoga, tyflopedagoga, wychowawcy w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach, naukowca oraz nauczyciela akademickiego.

 

Składamy wyrazy współczucia

Rodzinie Zmarłej,

solidaryzując się w bólu z całym środowiskiem uniwersyteckim,

dla którego odejście Pani Profesor jest niepowetowaną stratą.

 

 

Dziekan wraz ze społecznością

Wydziału Nauk Humanistycznych

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach