glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Haliny Ewy Kucyk

 

Rada Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
zawiadamia, że
      4 kwietnia 2022 roku, o godz. 11.30
w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5,  w Auli Jana Pawła II
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr  Haliny Ewy Kucyk.
 
Tytuł rozprawy:

          Problematyka cierpienia w twórczości literackiej Jerzego Żuławskiego

 

Dziedzina: nauki humanistyczne
Dyscyplina: literaturoznawstwo
 
Promotor: ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. ucz.
 
Recenzenci:  prof. dr hab. Dariusz Trześniowski (UTH)
                       dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. ucz. (UKW)
                      
 
Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w Czytelni Humanistycznej Biblioteki Głównej UKSW.
Rozprawa doktorska, recenzje i streszczenia rozprawy są dostępne w BIP UKSW pod linkiem: https://bip.uksw.edu.pl/node/235


Recenzje rozprawy doktorskiej znajdują się również na stronie internetowej WNH UKSW https://wnh.uksw.edu.pl/node/1194


Obrona odbędzie się podczas posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo.


Informacji udziela sekretariat Instytutu Literaturoznawstwa UKSW (Pani Elżbieta Kołodziej: e.kolodziej@uksw.edu.pl)  

Zawiadomienie o obronie do pobrania
 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach