glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Krystyny Tylkowskiej

 

 

                     Komisja doktorska

              do przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim

mgr Marty Krystyny Tylkowskiej

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

zawiadamia, że

       21 marca 2022 roku, o godz. 11.30

          w budynku uczelni przy ul. Dewajtis 5,  w sali 223

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

     mgr  Marty Krystyny Tylkowskiej.

Tytuł rozprawy:

Proces pisania Stanisławy Przybyszewskiej

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina: literaturoznawstwo

 

Promotor: dr hab. Jan Zieliński

Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Ratuszna (UMK)

                      dr hab. Monika Świerkosz (UJ)

                    

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w czytelni Biblioteki Głównej UKSW.

Rozprawa doktorska, recenzje i streszczenia rozprawy są dostępne w BIP UKSW pod linkiem: https://bip.uksw.edu.pl/node/235

Recenzje rozprawy doktorskiej znajdują się również na stronie internetowej WNH UKSW https://wnh.uksw.edu.pl/node/1194

Obrona odbędzie się podczas posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo.

Informacji udziela sekretariat Instytutu Literaturoznawstwa UKSW (Pani Elżbieta Kołodziej: e.kolodziej@uksw.edu.pl

Zawiadomienie o obronie do pobrania

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach