glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

„Jak uczyć języka polskiego jako obcego ukraińskich uchodźców? Krótki kurs online”

Wydział Nauk Humanistycznych pomaga pomagać – zapraszamy studentów i pracowników na bezpłatny, krótki kurs online

 „Jak uczyć języka polskiego jako obcego ukraińskich uchodźców? Krótki kurs online”

Kurs organizowany jest przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW i Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury WNH UKSW

 

Dla kogo: kurs jest przeznaczony dla wolontariuszy, nauczycieli, wszystkich, którzy chcą uczyć języka polskiego jako obcego uchodźców, chcą pomagać swoim przyszłym ukraińskim sąsiadom i ich dzieciom.

Zgłoszenia: https://forms.gle/HnFWXDWJuCYrFG8LA (prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgłoszenia przyjmujemy do 10 marca)

Data: 12 marca (sobota), od 10.00 do 16.00

Link do spotkania będzie przesłany mailem. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom.

 

Treść zajęć: jak uczyć sprawności językowych (mówienie, pisanie, czytanie ze zrozumieniem, słuchanie), jak uczyć gramatyki, pomoce dydaktyczne, podręczniki, podstawy pracy z dzieckiem obcojęzycznym w szkole, wsparcie ucznia-imigranta w szkole i środowisku lokalnym.  

Ten krótki kurs online nie wyczerpuje obszernego tematu nauczania języka polskiego jako obcego, ale daje podstawy do dalszych samodzielnych poszukiwań i doskonalenia nabytych podczas kursu praktycznych umiejętności.

 

Wykładowcy: pracownicy i współpracownicy Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, lektorzy języka polskiego jako obcego, egzaminatorzy.

 

Plan kursu

10.00-12.00 ABC nauczania sprawności językowych, dr Karolina Zioło-Pużuk

12.15-13.00 Pomoce dydaktyczne, dr Vira Neszew

13.15-14.00 Nowoczesne technologie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, mgr Łukasz Tupacz

14.15-15.00 Vademecum pracy z uczniem z doświadczeniem migracji, mgr Samanta Busiło

15.15-16.00 Pytania, podsumowanie (dr Karolina Zioło-Pużuk, dr Vira Neszew, mgr Samanta Busiło, mgr Łukasz Tupacz) 

 

 

 

 

 

 


 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach