glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Kondolencje

 

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana

Dariusza Walczaka

studenta na kierunku kulturoznawstwo

na Wydziale Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Składamy najszczersze kondolencje

Rodzinie i Przyjaciołom.

 

 

Dziekan wraz ze społecznością

Wydziału Nauk Humanistycznych

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach