glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Zapisy - zajęcia z cyberbezpieczeństwa, sieci i technik komputerowych

Drogie Studentki,  Drodzy Studenci,

Zajęcia z cyberbezpieczeństwa, sieci i technik komputerowych oraz programowania w semestrze letnim. Zapisy w Dziekanacie Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Ta oferta to odpowiedź na współczesne problemy związane z bezpieczeństwem w sieci. Pozwoli zdobyć nowe, kluczowe na rynku pracy kompetencje cyfrowe. W trakcie zajęć prowadzonych przez praktyków,  studenci zyskają cenne umiejętności zarówno na poziomie podstawowym, jak i specjalistycznym m.in. z zakresu bezpiecznego tworzenia oraz zaawansowanego użytkowania systemów komputerowych.

Decyzją prorektor ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anny Fidelus prof. ucz., 11 przedmiotów zostało zakwalifikowanych do ogólnouczelnianych.

o. Są to:

 • cyberbezpieczeństwo - kurs podstawowy,
 • prawne aspekty cyberbezpieczeństwa,
 • podstawy informatyki śledczej,
 • zwalczanie cyberprzestępczości,
 • potrzeby wewnętrzne człowieka a podatność na cyberataki.

Pozostałe przedmioty ogólnouczelniane, które znajdują się w obszarze przedmiotów z nauk społecznych, to:

 • społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa,
 • ochrona informacji w cyberprzestrzeni,
 • jak zabezpieczyć siebie i swoich bliskich w Internecie,
 • elementy stosowanej sztucznej inteligencji,
 • wizualizacja danych,
 • wstęp do analizy danych.

 

Przedmioty będą realizowane zdalnie w formie konwersatoriów, obejmujące 15 godzin. Terminy zajęć będą uzgadniane między prowadzącym a grupami studenckimi. We wszystkich przypadkach przewidziano co najmniej kilka grup.

Na pozostałe kierunki w ramach oferty, które nie zostały zakwalifikowane jako ogólnouczelniane, procedura rekrutacyjna rozpocznie się 1 marca.

Szczegółowe informacje:

 
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach