glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Praktyki ERASMUS+ rekrutacja

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do programu Erasmus+, umożliwiającego realizację praktyk w instytucjach zagranicznych w roku akademickim 2022/2023. Ogólne zasady rekrutacji na UKSW oraz Szczegółowe zasady obowiązujące na WNH znajdą Państwo na stronie Wydziału w zakładce Erasmus.

Formularze oraz instrukcje dostępne są na stronie DWM UKSW w zakładce do pobrania.

Wnioski można składać bezpośrednio do koordynatora wydziałowego po wcześniejszym kontakcie mailowym.

Harmonogram rekrutacji:

I etap rekrutacji: od 10.02.2022 do 13.03.2022 składanie przez studentów wniosków drogą mailową

II etap rekrutacji: 15-18.03.2022 Egzaminy językowe w SJO (szczegółowy harmonogram znajdzie się na stronie SJO)

III etap rekrutacji: 21-25.03.2022 - posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych (termin zostanie podany z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie WNH)

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków!

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji w godzinach dyżuru oraz mailowo pod adresem
a.wisnicka@uksw.edu.pl
 

W imieniu Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+

dr Anna Wiśnicka

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach