glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze letnim 2021/2022

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii  – studia I stopnia – 16.02.2022, godz. 19.00

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej, filologii włoskiej  – studia II stopnia – 16.02.2022, godz. 19.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii – studia I stopnia -15.02.2022, godz. 19.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa -  studia II stopnia – 15.02.2022, godz. 19.00

III rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej, filologii włoskiej, muzeologii –  studia I stopnia - 14.02.2022, godz. 19.00

Rejestracja na konwersatoria – 16.02.2022, godz. 20.00

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach