glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Otwarcie rekrutacji do programu ERASMUS+

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 lutego 2022 o godzinie 15:00 rozpoczyna się rekrutacja do programu Erasmus+, umożliwiającego realizację części programu studiów (semestr zimowy 2022/23) w zagranicznej uczelni partnerskiej. Ogólne zasady rekrutacji na UKSW oraz Szczegółowe zasady obowiązujące na WNH znajdą Państwo na stronie Wydziału w zakładce Erasmus.

Aplikacje na wyjazdy na studia odbywają się w systemie USOS

Harmonogram rekrutacji:

I etap rekrutacji: USOSweb od 13.02.2022 do 13.03.2022, godzina 23:59, składanie przez studentów wniosków w systemie USOSweb

II etap rekrutacji: 15-18.03.2022 Egzaminy językowe w SJO (szczegółowy harmonogram znajdzie się na stronie SJO)

III etap rekrutacji: 21-25.03.2022 - posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych (termin zostanie podany z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie WNH)

UWAGA! Rekrutacja NIE jest otwarta dla studentów 1 roku studiów licencjackich.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków!

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji w godzinach dyżuru oraz mailowo pod adresem a.wisnicka@uksw.edu.pl
 


Dr Anna Wiśnicka
Koordynatorka Erasmus+

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach