Pracownicy

Katedra Współczesnego Języka Polskiego

prof. UKSW dr hab. Ewa Dzięgiel (kierownik)

dr Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz (adiunkt)
dr Anna Kozłowska (adiunkt)
dr Laura Polkowska (adiunkt)
dr Joanna Zaucha (adiunkt)
mgr Agnieszka Świątek (asystent)
prof. UKSW dr hab. Elżbieta Janus (pracownik emerytowany)
prof. dr hab. Andrzej Markowski  (pracownik emerytowany)


       Zakład: Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców

       dr Karolina Zioło-Pużuk (p.o. kierownik)

 

       Katedra Historii Języka Polskiego

dr hab. Tomasz Korpysz (p.o. kierownik)
dr Anna Dąbrowska-Kamińska (asystent)
dr Anna Krasowska (adiunkt)
dr Małgorzata Majewska (adiunkt)

 

Katedra Literatury Staropolskiej i Retoryki

prof. UKSW dr hab. Krzysztof Koehler (kierownik)
dr Łukasz Cybulski (asystent)

 

        Zakład Literatury  Biblijnej

        dr hab. Dorota Muszytowska (kierownik)

 

Katedra Badań nad Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida

prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska (kierownik)

       Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej

       prof. dr hab. Bernadetta Kuczera-Chachulska (kierownik)
dr hab. Ewa Szczeglacka- Pawłowska (adiunkt)
dr Małgorzata Burta (adiunkt)
dr Evangelina Skalińska (adiunkt)
dr Beata Garlej (adiunkt)

 

 

Katedra Pozytywizmu

prof. dr hab. Barbara Bobrowska (kierownik)
dr Joanna Zajkowska (adiunkt)

 

Zakład Teorii Literatury

s. prof. UKSW dr hab.  Wiesława Tomaszewska (kierownik) 

dr Beata Garlej (adiunkt)

 

Zakład Metodologii Badań Literackich

prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak (kierownik)
dr Dominik Sulej (adiunkt)

                               

        Katedra Literatury XX Wieku

        prof. dr hab. Krzysztof Dybciak (kierownik)
        prof. UKSW dr hab. Wojciech Kudyba (profesor nadzwyczajny)
        ks. prof. UKSW dr hab. Jerzy Sikora (profesor nadzwyczajny)

 

Katedra Badań nad Teatrem i Filmem

prof. UKSW dr hab. Jacek Kopciński (kierownik)
dr hab. Katarzyna Taras (adiunkt)
dr Paweł Stangret (adiunkt)
dr Mateusz Werner (adiunkt)
mgr Wiesław Rudzki (pracownik emerytowany)

 

Katedra Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego

dr Małgorzata Furgała (p.o. kierownik)
dr Tomasz Malowaniec (adiunkt)

 

        Katedra Modernizmu Europejskiego

        prof. dr hab. Piotr Mitzner (kierownik)
         prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska (profesor nadzwyczajny)
        prof. UKSW dr hab. Jan Zieliński (profesor nadzwyczajny)
        dr Halyna Dubyk (adiunkt)

 

Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego

prof. UKSW dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska (kierownik)
mgr Aleksandra Karkowska (zajęcia zlecone)

 

        Katedra Modernizmu Polskiego

   prof. UKSW dr hab. Dorota Kielak (kierownik)

   mgr Marta Makowska (asystent)
mgr Joanna Niewiarowska (asystent)
 

 

        Katedra Oświecenia i Edytorstwa

        prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski (kierownik)
        mgr Magdalena Bober-Jankowska (asystent)

 

        Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu

        prof. UKSW dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski (kierownik)
       

 

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI

prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, prof dr hab. Anna Sobolewska 
dr hab. Mirosław Dembiński, dr hab. prof. KUL Andrzej Tyszczyk

dr Małgorzata Ciunovič, dr Ewa Golachowska, dr Michał Kozdra, dr Monika Myszor-Ciecieląg, 
dr Maria Napiontek, dr Ewa Partyga, dr Jagoda Rodzoch-Malek, dr Izabela Tomczyk, dr Zbigniew Wałaszewski, dr Bożenna Wilczyńska, dr Teresa Winek, 
 

mgr Justyna Błońska, mgr Agnieszka Cholewińska, mgr Robert Chwałowski, mgr Emilia Danowska-Florczyk, mgr Jędrzej Dudkiewicz, mgr Agata Hącia, mgr Jakub Jurkowski,
mgr Karolina Kwiecińska, mgr Mirosława Łątkowska,
mgr Magdalena Niewiadomska, mgr Marzena Suska,
mgr Małgorzata Tarabasz, mgr Maria Zielińska, mgr Anna Wajda

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach