glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Komunikat nr 12 Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH

Komunikat nr 12

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Nauk Humanistycznych

z dnia 30 listopada 2021 r.

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Humanistycznych zwołuje na dzień 8 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 zebranie wyborcze w wyborach uzupełniających nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami uczelni, którym przysługuje czynne prawo wyborcze, w celu wyboru jednego członka Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo.

  Zebranie odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych (na platformie Cisco Webex), dających możliwość głosowania zdalnego, preferujących formę on-line, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowań – z udziałem Centrum Systemów Informatycznych UKSW.

 

Ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. ucz.
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

Warszawa, dnia 30 listopada 2021 r.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach