glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Konferencje

Warszawa, 26.11.2021

 

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja studencko-doktorancka "Dialog w literaturze i kulturze świata antycznego", 9 XII 2021

Koło Naukowe Filologów Klasycznych UKSW Kalokagatia zaprasza

na ogólnopolską, interdyscyplinarną

konferencję studencko-doktorancką

 

Dialog w literaturze i kulturze świata antycznego

 

9 grudnia 2021 r., Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. Katarzyna Jażdżewska (Aarhus University).

 

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Osoby, które są chętne wziąć udział w naszej konferencji, będą mogły uczestniczyć w niej zdalnie. Zarówno, jako prelegent, jak i uczestnik.

Rada naukowa konferencji:

prof. UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda,  prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak, prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

Dialog to nie tylko przestrzeń wymiany myśli prowadzącej do konfrontacji różnych poglądów, ale również istotna część tradycji grecko-rzymskiej, na której opiera się cywilizacja zachodu. Jako gatunek literacki dialog cieszył się w czasach antycznych dużą popularnością: chętnie wykorzystywany przez filozofię, później służył także Ojcom Kościoła jako oręż apologetycznym i ewangelizacyjny.

Słowo dialog zapisane w swej oryginalnej postaci (διάλογος) zawiera w sobie wyraz λόγος. Rozumiemy je nie tylko jako „słowo”, ale też jako „rozum” czy „rozważanie” – czynność leżącą u podstaw wszelkich prób głębszego poznania otaczającego nas świata. Dialog więc był uniwersalnym narzędziem pomagającym zrozumieć i uporządkować argumenty, świat, a także ludzką duszę. Nie bez przyczyny terminem Logos określa się w chrześcijaństwie samego Jezusa Chrystusa jako twórcę uporządkowanego świata i wcieloną Mądrość Bożą.

Celem konferencji jest refleksja nad początkami, formami i przeobrażeniami starożytnego dialogu (zarówno jako gatunku literackiego, jak i procesu poznawczego), ale także nad jego wpływem na współczesność. W obliczu zaostrzania się debaty publicznej i postępującego ograniczania wolności słowa temat ten wydaje się bardzo współczesny i niezwykle ważny.

Spotkanie ma charakter interdyscyplinarny i naukowy, adresowane jest do młodych badaczy starożytności i jej recepcji: filologów, filozofów, historyków, historyków sztuki, kulturoznawców, religioznawców, teologów i reprezentantów dziedzin pokrewnych, ze studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich z całej Polski. Mamy nadzieję, że umożliwi to nam wszystkim głębsze zrozumienie wagi i roli dialogu – zarówno w starożytności, jak i dziś.

 

Abstrakty (max. 300 słów wliczając tytuł) wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko, afiliacja) prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres kalokagatia.uksw@gmail.com do dnia 28 listopada 2021 r. Planowana długość wystąpień to 20 min. Opłata konferencyjna 30 pln.

 

Organizatorzy planują publikację tomu pokonferencyjnego.

 

 

Organizatorzy: Zarząd KN FK UKSW Kalokagatia

Opieka naukowa dr Filip Doroszewski

 

Strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/289111719702842?active_tab=about

Strona KN Kalokagatia w serwisie Facebook: www.facebook.com/knkalokagatiauksw

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach