glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,POLSKI PLAKAT FILMOWY"

Warszawa, 18.01.2023

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ KOMIZM HISTORYCZNY I WSPÓŁCZESNY,  która odbędzie się w piątek, 28 października 2022 r., w formie zdalnej na platformie Cisco Webex. W załączniku przesyłamy program konferencji. (załącznik)

Link dla słuchaczy: https://uksw.webex.com/uksw/onstage/g.php?MTID=efb70b106134932eb87a8d72188cacf96

Po zalogowaniu się możliwe będzie słuchanie referatów i zadawanie pytań na czacie.

Z pozdrowieniami

Anna Krasowska, Joanna Zaucha

Warszawa, 27.10.2022

 

LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego na UKSW

            W dniach 26-27 września br. odbędzie się na UKSW LXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – największa i najbardziej prestiżowa konferencja lingwistyczna w Polsce. Cykliczne, zwykle coroczne zjazdy połączone z konferencjami naukowymi to tradycja Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – organizowane są one od początku istnienia PTJ, czyli niemal od stu lat (w 1925 roku miał miejsce pierwszy zjazd we Lwowie). Od lat 70. uczestników Zjazdu goszczą poszczególne ośrodki akademickie. W tym roku zaszczytna funkcja gospodarza po raz pierwszy przypadła w udziale Instytutowi Językoznawstwa WNH UKSW.

            Temat tegorocznej konferencji – Literatura jako przedmiot badań językoznawczych – zgromadził ponad 100 językoznawców reprezentujących kilkadziesiąt ośrodków badawczych w kraju i za granicą. Zaplanowano 6 referatów plenarnych i 55 referatów w sekcjach. Bielańskiemu spotkaniu będą towarzyszyły także wybory władz Towarzystwa na następną kadencję.

            Patronat nad LXXIX Zjazdem PTJ objęli: JM Ksiądz Rektor UKSW prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk oraz warszawskie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić pokamedulski zespół klasztorny na Bielanach albo zapoznać się z cennymi zbiorami Muzeum Literatury. Drugiego dnia rano zgodnie ze zwyczajem w Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Lesie Bielańskim odprawiona zostanie msza św. za zmarłych członków PTJ.

Warszawa, 21.09.2022

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Zakład Metodologii Badań Literackich

serdecznie zapraszają na

VIII Ogólnopolską Konferencję Interdyscyplinarną:

"I była w tym Polska".

Podmiotowość narodowa i zbiorowa w sztuce. Idee - formy – metodologia.

 

Konferencja  odbędzie się  w UKSW w dniach 24-26 czerwca 2022 r., w Auli Jana Pawła II oraz w Auli Muzycznej, w Nowym Budynku przy ul. Dewajtis 5. Patronat nad konferencją objął J.M. Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Jej zadaniem jest ukazanie idei i form, którymi zbiorowość wyraża swoją tożsamość w sztuce literackiej, muzycznej, teatralnej i filmowej. Wystąpią literaturoznawcy, językoznawcy, filmoznawcy, muzykolodzy i etnolodzy, odpowiadając na pytanie o polskość, szczególnie ważne w czasie przesilenia idei i wartości, w którym żyjemy. 

Spotkaniu badaczy będą towarzyszyły wydarzenia artystyczne:  Inscenizacja poematu „Fortepian Szopena” Cypriana Norwida, zagrana przez członków Koła Literackiego, z muzyką Chopina. Spektakl reżyseruje Magdalena Hierowska, studentka UKSW, aktorka, i recytatorka, animatorka amatorskiego ruchu teatralnego. Po przerwie nastąpi recital, w którym zabrzmi przede wszystkim muzyka polska (Chopin i Liszt, Paderewski, Szymanowski). W obu częściach na fortepianie zagra Adam Kałduński, laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych, który poprowadzi także warsztaty pt. "Lekcja słuchania Chopina".

Plan konferencji - do pobrania 

Warszawa, 29.03.2022

Szanowni Państwo,

zapraszamy na trzecią glottodydaktyczną konferencję organizowaną na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W tym roku współorganizatorem wydarzenia jest Katedra Języków Słowiańskich Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie.

Program konferencji - do pobrania

Warszawa, 22.03.2022

 

Patronat

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

KONFERENCJA REALIZOWANA W RAMACH PLANU DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ KATEDRY ZARZĄDZANIA KULTURĄ INSTYTUTU NAUK O KULTURZE I RELIGII

 

Strategie zarządzania kulturą i projektami kulturalnymi

Uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji, zatytułowanej Strategie zarządzania kulturą i projektami kulturalnymi.

Organizatorem konferencji jest Katedra Zarządzania Kulturą Instytutu Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Konferencję objęło patronatem Narodowe Centrum Kultury.

Konferencja odbędzie się 29 marca 2022 r. w trybie zdalnym na platformie Cisco Webex.

link do konferencji

https://uksw.webex.com/uksw-en/onstage/g.php?MTID=ebb4fa0183fc5cc9ed4b7745c5872f8e7

 

dr Kama Pawlicka

dr hab. Piotr Majewski, prof. ucz.

 

 

Program

10.00 – otwarcie konferencji:

prof. ucz. dr hab. Małgorzata Wrześniak, Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Religii

10.15 – wprowadzenie:

prof. ucz. dr hab. Piotr Majewski, Kierownik Katedry Zarządzania Kulturą

 

I panel – Kultura uczestnictwa

10.30 – 10.50 Partycypacja jednostki i społeczeństwa w zrównoważonym rozwoju kultury, Hubert Okonowicz, Uniwersytet Gdański

 

10.50 - 11.10 Film dla klimatu. Zrównoważona produkcja w Polsce, dr Anna Wróblewska, PWSFTiT w Łodzi

 

11.10 - 11.30 Muzeum na ulicach – koncepcja muzeum otwartego na przykładzie instytucjonalizacji działań streetartu, Bryła Magdalena, magister (studentka studiów doktoranckich), Uniwersytet Jagielloński, Instytut Religioznawstwa, Wydział Filozoficzny

11.30 – 12.00 przerwa

 

II panelStrategie przetrwania, strategie działania

12.00 - 12.20 Zarządzanie różnorodnością jako wyzwanie w dobie pandemii:na przykładzie działalności Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, Bogna Halska-Pionka, Elżbieta Król-Dryja

12.20 – 12.40 Miejskie strategie przeciwdziałania kryzysowi w kulturze – samorządowe tarcze antykryzysowe; dr hab. Kinga Anna Gajda, dr hab. Bożena Gierat-Bieroń, Instytut Studiów Europejskich Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński

 

12.40 – 13.00 Dziedzictwo w rękach prywatnych – strategie tworzenia muzeów niepublicznych w Polsce; mgr Agnieszka Szostak

13.00 – 13.20  Rekonstrukcja kultury zawodowej muzealników – implikacje dla zarządzania potencjałem ludzkim, Anna Molter

 

13.20 – 14.00 - przerwa

 

III panel - Kultura w przestrzeni wirtualnej

14.00 – 14.20 Sposoby komunikowania się muzeów na wolnym powietrzu w przestrzeni mediów społecznościowych, Magdalena Sawczuk

14.20 – 14.40 Dziedzictwo kulturowe poza granicami i możliwości jego wykorzystania w turystyce międzynarodowej, prof. dr hab. Włodzimierz Humeniuk, Iwano-Frankiwski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu, Ukraina

 

14.40 – 15.00 TikTok jako narzędzie promocji bibliotek

mgr Anna Lubińska, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski

 

15.00 – 15.20 przerwa

15.20 - 15.40 Virtual tour project management at the National Historical Museum in Albania, Blerta Selenica, PhD Candidate, University of Tirana, Albania, Anila  Shehi Msc, Executive Director, Albanian Initiative for Development, Petrit Dollani PhD, University of Tirana, Albania

15.40 – 16.00 Zarządzanie mediami cyfrowymi, Czesław Fliśniak, Akademia WSB

 

Podsumowanie - Etyka w badaniu kultury

16.00 – 16.20 Projektowanie badań naukowych – o potrzebie uwzględniania wartości w procesie naukowym, Katarzyna Lisowska, mgr w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, polonistka, pedagog, doktorantka filozofii, redaktorka Czasopisma Naukowego „Edukacja Etyczna” oraz miesięcznika „Kraków”

 

16.20 – 17.00 Dyskusja i zamknięcie konferencji: dr Kama Pawlicka – pomysłodawczyni konferencji i koordynatorka przygotowań

 
Warszawa, 22.03.2022
 
Zapraszamy na interdyscyplinarną, ogólnopolską konferencję naukową Kontrast i analogia w kulturze (24-25.03.2022, online), Link do programu.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, proszę o kontakt z dr Izabelą Tomczyk-Jarzyną, która prześle link do konferencji: i.tomczyk-jarzyna@uksw.edu.pl
 

Warszawa, 28.02.2022

 

Zapraszamy na konferencję online do Senatu RP, gdzie wykład pod tytułem "Czarownica" i inne herstorie Orzeszkowej" wygłosi profesor Joanna Zajkowska z Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW. Konferencja obywa się całkowicie online, transmitowana jest na profilu Facebookowym Senatu, podczas konferencji można zadawać prelegentkom pytania, które moderatorka odczyta podczas dyskusji. Zapraszamy do wirtualnego udziału.

 

Warszawa, 27.01.2022

Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury

na Wydziale Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

oraz

Katedra Języków Słowiańskich

Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina)

zapraszają

 do udziału w międzynarodowej konferencji online

Edukacja językowa i literacka online. Od wyzwań do rozwiązań

2 kwietnia 2022 r.

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w trzeciej glottodydaktycznej konferencji organizowanej na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W tym roku współorganizatorem wydarzenia jest Katedra Języków Słowiańskich Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie.

W trakcie wcześniejszych konferencji skupialiśmy się na glottodydaktyce polonistycznej. W 2022 roku chcemy poszerzyć zakres tematyczny konferencji o nauczanie języków obcych, języka polskiego oraz literatury (w szkole i poza nią) oraz skoncentrować się na specyfice nauki online. Doświadczenia z lat 2020 i 2021 pokazały, że nauka w takim trybie może być efektywna, ale też wyraźniej uwidoczniły się jej niedostatki, w tym kwestie potrzeb z zakresu kształcenia nauczycieli i wspierania uczniów w środowisku online.

Zapraszamy do udziału w konferencji nauczycieli, lektorów oraz badaczy zajmujących się opisywaną problematyką. Zapraszamy również nauczycieli języka polskiego, którzy ze swoimi uczniami przez ponad rok pracowali zdalnie nad zagadnieniami literackimi i językowymi. Chcielibyśmy, aby konferencja stała się miejscem wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wyników najnowszych badań naukowych.

Przewidujemy publikację pokonferencyjną w 2023 roku.

 

Zapraszamy do wystąpień poruszających między innymi następującą problematykę:

  1. Kierunki rozwoju edukacji nauczycieli języków obcych oraz języka polskiego w kontekście edukacji zdalnej.
  2. Edukacja zdalna na lekcjach języka polskiego i języków obcych – wyzwania, potrzeby, metody, rozwiązania, efekty, refleksje.
  3. Zdalna edukacja językowa i literacka w szkole – które jej elementy warto zostawić na dłużej?
  4. Specyfika pracy online w grupach o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  5. Podręczniki, kursy, szkolenia pomocne w pracy nauczyciela.  
  6. Przykłady rozwiązań, dobre praktyki w zakresie edukacji językowej i literackiej online.

 

Temat referatu i abstrakt (do 100 słów) należy wysłać do 30.01.2022 r., wypełniając formularz rejestracyjny: https://forms.gle/77fUMosMkmKo2sz18

Informacja o zaakceptowanych referatach zostanie przesłana do 21.02.2022 r.

Opłata konferencyjna (obejmująca publikację): 75 złotych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: konferencjaWNHUKSW@gmail.com

 

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

dr Karolina Zioło-Pużuk

dr Vira Neszew

dr Olga Łazarowycz

Samanta Busiło

Agnieszka Ciarkowska- Nguyen

Marcin Miłko

Łukasz Tupacz


 

Warszawa, 17.01.2022

Konferencja w cyklu Le donne e le religioni (Kobiety w religiach)

Zapraszamy na  konferencję w cyklu Le donne e le religioni (Kobiety w religiach), organizowanego przez Centro Studi Culturali e Religiosi Antonio Balletto.

Pierwszy wykład odbędzie się w poniedziałek 17 stycznia 2022 r. o godz. 18.00.

Wykłady odbywające się w Pałacu Dożów w Genui będą transmitowane w postaci streamingu dostępnego pod  linkiem:

https://palazzoducale.genova.it/evento/adriana-valerio/

 

Warszawa, 26.11.2021

 

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja studencko-doktorancka "Dialog w literaturze i kulturze świata antycznego", 9 XII 2021

Koło Naukowe Filologów Klasycznych UKSW Kalokagatia zaprasza

na ogólnopolską, interdyscyplinarną

konferencję studencko-doktorancką

 

Dialog w literaturze i kulturze świata antycznego

 

9 grudnia 2021 r., Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Wykład inauguracyjny wygłosi dr hab. Katarzyna Jażdżewska (Aarhus University).

 

Konferencja będzie miała charakter hybrydowy. Osoby, które są chętne wziąć udział w naszej konferencji, będą mogły uczestniczyć w niej zdalnie. Zarówno, jako prelegent, jak i uczestnik.

Rada naukowa konferencji:

prof. UKSW dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda,  prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak, prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

Dialog to nie tylko przestrzeń wymiany myśli prowadzącej do konfrontacji różnych poglądów, ale również istotna część tradycji grecko-rzymskiej, na której opiera się cywilizacja zachodu. Jako gatunek literacki dialog cieszył się w czasach antycznych dużą popularnością: chętnie wykorzystywany przez filozofię, później służył także Ojcom Kościoła jako oręż apologetycznym i ewangelizacyjny.

Słowo dialog zapisane w swej oryginalnej postaci (διάλογος) zawiera w sobie wyraz λόγος. Rozumiemy je nie tylko jako „słowo”, ale też jako „rozum” czy „rozważanie” – czynność leżącą u podstaw wszelkich prób głębszego poznania otaczającego nas świata. Dialog więc był uniwersalnym narzędziem pomagającym zrozumieć i uporządkować argumenty, świat, a także ludzką duszę. Nie bez przyczyny terminem Logos określa się w chrześcijaństwie samego Jezusa Chrystusa jako twórcę uporządkowanego świata i wcieloną Mądrość Bożą.

Celem konferencji jest refleksja nad początkami, formami i przeobrażeniami starożytnego dialogu (zarówno jako gatunku literackiego, jak i procesu poznawczego), ale także nad jego wpływem na współczesność. W obliczu zaostrzania się debaty publicznej i postępującego ograniczania wolności słowa temat ten wydaje się bardzo współczesny i niezwykle ważny.

Spotkanie ma charakter interdyscyplinarny i naukowy, adresowane jest do młodych badaczy starożytności i jej recepcji: filologów, filozofów, historyków, historyków sztuki, kulturoznawców, religioznawców, teologów i reprezentantów dziedzin pokrewnych, ze studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich z całej Polski. Mamy nadzieję, że umożliwi to nam wszystkim głębsze zrozumienie wagi i roli dialogu – zarówno w starożytności, jak i dziś.

 

Abstrakty (max. 300 słów wliczając tytuł) wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko, afiliacja) prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres kalokagatia.uksw@gmail.com do dnia 28 listopada 2021 r. Planowana długość wystąpień to 20 min. Opłata konferencyjna 30 pln.

 

Organizatorzy planują publikację tomu pokonferencyjnego.

 

 

Organizatorzy: Zarząd KN FK UKSW Kalokagatia

Opieka naukowa dr Filip Doroszewski

 

Strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/289111719702842?active_tab=about

Strona KN Kalokagatia w serwisie Facebook: www.facebook.com/knkalokagatiauksw

          

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach