glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Seminarium "Cyprian Norwid – w dwusetną rocznicę urodzin. O sztuce interpretacji dzieł pisarza"

Katedra Badań nad Polskim Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida

WNH UKSW serdecznie zaprasza do udziału w seminarium naukowym:

 

Cyprian Norwid – w dwusetną rocznicę urodzin.

O sztuce interpretacji dzieł pisarza

 

które odbędzie się 9 grudnia 2021 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich zainteresowanych życiem i twórczością autora Vade-mecum: pracowników, doktorantów, studentów Wydziału Nauk Humanistycznych naszego Uniwersytetu.

Podejmując wspólny namysł nad fenomenem dzieła wybitnego twórcy i myśliciela chcemy w sposób szczególny upamiętnić jego postać w Roku Jubileuszu i zastanowić się nad kierunkami interpretacji dzieł poety i rangą pisarza
w świecie współczesnym.

Planowanemu sympozjum nadajemy charakter seminaryjny, dlatego uwzględniamy czas na swobodną dyskusję i wymianę myśli.

 

Uprzejmie prosimy o nadesłanie zgłoszenia udziału w seminarium wraz z propozycją tematu wystąpienia do dnia 15 listopada 2021 r. na jeden z poniżej podanych adresów mailowych:

dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz. e.szczeglacka@uksw.edu.pl

dr Magdalena Woźniewska-Działak m.wozniewska@uksw.edu.pl

ZałącznikRozmiar
zaproszenie Katedry Badań nad Polskim Romantyzmem wersja.pdf137.87 KB
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach