glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

From Cure to Care nowy projekt z udziałem Katedry Kultury XX i XXI w.

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW współrealizuje międzynarodowy projekt „Od Leczenia do Opieki: Cyfrowa Edukacja i Wsparcie Duchowe w Szpitalnej Opiece Zdrowotnej” (From Cure to Care: Digital Education and Spiritual Assistance in Hospital Healthcare), współfinasowany z Programu Erasmus+ (Komisji Europejskiej). Jego celem jest wzbogacenie programów przyszłych pracowników zdrowia (pielęgniarek, pracowników socjalnych itd.) o tematy związane z kompetencjami cyfrowymi i opieką duchową w celu lepszej odpowiedzi na potrzeby pacjentów.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach