glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Osińskiej

 

Uprzejmie informujemy, że 29 listopada 2021 roku o godzi. 11:30

w budynku Uczelni przy ul. Dewajtis 5, w sali 116

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

mgr  Anny Osińskiej

 

Tytuł rozprawy:

Homo reminiscens – kreacje bohaterów literackich Stefana Żeromskiego wobec problemów
nowoczesnej podmiotowości

 

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina: literaturoznawstwo

 

Promotor: dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz.

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel (UJ)

                      dr hab. Agata Zalewska (UW)

                    

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w czytelni Biblioteki Głównej UKSW.

Rozprawa doktorska, recenzje i streszczenia rozprawy są dostępne w BIP UKSW pod linkiem: https://bip.uksw.edu.pl/node/235

Recenzje rozprawy doktorskiej znajdują się również na stronie internetowej WNH UKSW https://wnh.uksw.edu.pl/node/1194

Obrona odbędzie się podczas posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo.

Informacji udziela sekretariat Instytutu Literaturoznawstwa UKSW (Pani Elżbieta Kołodziej: e.kolodziej@uksw.edu.pl

Zawiadomienie o publicznej obronie

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach