glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

2 listopada 2021 dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2021 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (zgodnie z Zarządzeniem  Nr 84/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2021 r.  w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2021/2022).

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach