glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Wszystko na mojej głowie

Zapraszamy do udziału w konferencji WSZYSTKO NA MOJEJ GŁOWIE organizowanej przez Katedrę Historii Kultury i Muzeologii. Konferencja odbywa się w trybie hybrydowym: prelegenci spotykają się stacjonarnie w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, słuchaczy zaś zapraszamy na platformę webex w trybie zdalnym - zgłoszenia chętnych, którzy chcą wysłuchać wystąpień prosimy kierować do p dr Elżbiety Sadoch (e.sadoch@uksw.edu.pl).

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach