glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022

Harmonogram rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii  – studia I stopnia – 27.09.2021, godz. 19.00

I rok filologii polskiej, kulturoznawstwa  – studia II stopnia – 27.09.2021, godz. 19.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii włoskiej, filologii klasycznej, muzeologii – studia I stopnia - 28.09.2021, godz. 19.00

II rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii polskiej, filologii włoskiej -  studia II stopnia – 28.09.2021, godz. 19.00

III rok filologii polskiej, kulturoznawstwa, filologii klasycznej, filologii włoskiej, muzeologii –  studia I stopnia - 29.09.2021, godz. 19.00

Rejestracja na konwersatoria – 29.09.2021, godz. 19.00

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach