glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

ERASMUS+ otwarcie drugiej rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy na praktyki

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o otwarciu rekrutacji uzupełniającej do programu Erasmus+, umożliwiającego realizację praktyk studenckich i absolwenckich w instytucjach zagranicznych. Ogólne zasady rekrutacji na UKSW oraz Szczegółowe zasady obowiązujące na WNH znajdą Państwo na stronie Wydziału w zakładce Erasmus.

Wszystkie dokumenty są dostępne do pobrania na stronie DWM UKSW.

Harmonogram rekrutacji:

I etap rekrutacji: do 15.10.2021 składanie przez studentów wniosków bezpośrednio do koordynatora wydziałowego

II etap rekrutacji: 19.10-22.10.2021 Egzaminy językowe w SJO (szczegółowy harmonogram znajdzie się na stronie SJO)

III etap rekrutacji: 25-28.10.2021 - posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych (termin zostanie podany z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie WNH)   

UWAGA! Rekrutacja NIE jest otwarta dla studentów 1 roku studiów licencjackich.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków!

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji mailowo a.wisnicka@uksw.edu.pl z możliwością konsultacji online.

Dr Anna Wiśnicka
Koordynatorka Erasmus+

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach