glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Kondolencje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

 

prof. dr. hab.

Jadwigi Wajszczuk

wybitnej badaczki języka, wspaniałego dydaktyka i pedagoga oraz byłego pracownika Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

  

Składamy wyrazy współczucia

Rodzinie Zmarłej,

solidaryzując się w bólu z całym środowiskiem uniwersyteckim,

dla którego odejście Pani Profesor jest niepowetowaną stratą.

 

 

Dziekan z całym środowiskiem naukowym Wydziału Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach