glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

ERASMUS+ otwarcie drugiej rekrutacji uzupełniającej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 13 września 2021 o godzinie 15:00 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do programu Erasmus+, umożliwiającego realizację części programu studiów (semestr letni 2021/22) w zagranicznej uczelni partnerskiej. Ogólne zasady rekrutacji na UKSW oraz Szczegółowe zasady obowiązujące na WNH znajdą Państwo na stronie Wydziału w zakładce Erasmus.

Aplikacje na wyjazdy na studia odbywają się w systemie USOS

Harmonogram rekrutacji:

I etap rekrutacji: USOSweb od 13.09.2021 do 15.10.2021, godzina 23:59, składanie przez studentów wniosków w systemie USOSweb

II etap rekrutacji: 19.10-22.10.2021 Egzaminy językowe w SJO (szczegółowy harmonogram znajdzie się na stronie SJO)

III etap rekrutacji: 25-28.10.2021 - posiedzenia wydziałowych komisji rekrutacyjnych (termin zostanie podany z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie WNH)   

UWAGA! Rekrutacja NIE jest otwarta dla studentów 1 roku studiów licencjackich.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków!

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji mailowo a.wisnicka@uksw.edu.pl z możliwością konsultacji online.

Dr Anna Wiśnicka
Koordynatorka Erasmus+

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach