glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Komunikat Prorektora ds. studenckich i kształcenia

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Prorektora ds. studenckich i kształcenia dr hab. Anny Fidelus, prof. ucz na temat formy i terminów składania wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomóg w roku akademickim 2021/2022 – pobierz

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach