glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Uroczyste rozdanie dyplomów doktora na Wydziale Nauk Humanistycznych

W dniu 17 czerwca 2021 roku miało miejsce wręczenie dyplomów doktora, uzyskanych w dyscyplinie literaturoznawstwo w dziedzinie nauk humanistycznych.

W uroczystości, która – ze względu na ograniczenia epidemiczne – miała w tym roku skromniejszy przebieg, wziął udział prorektor ds. finansowych prof. dr hab. Marek Michalski oraz dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz. i dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa dr hab. Anna Szczepan-Wojnarska, prof. ucz. Obecni byli też promotorzy rozpraw doktorskich.

Dr Maciej Woźniak – w imieniu zgromadzonych na sali absolwentów Studiów Doktoranckich WNH, którym były wręczane dyplomy – podziękował wszystkim promotorom za trud opieki naukowej, a władzom Uniwersytetu i Wydziału za stworzenie doktorantom WNH UKSW możliwości intelektualnego rozwoju.

Dyplom doktora otrzymali: dr Vira Neszew, dr Magdalena Piwnikiewicz, dr Kama Pawlicka, dr Natalia Spychalska, dr Maciej Woźniak.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach