glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Wolontariat na kolonii letniej

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej zaprasza studentów UKSW - wolontariuszy do współpracy na koloniach letnich w Laskach k. Warszawy. Kolonie rozpoczną się 4 lipca, kończą 14 lipca 2021 roku. Będą miały bardzo atrakcyjny program, rekreacyjny, sportowy i turystyczny, m. in.:      

1. Wycieczka do warszawskiego ZOO

2. Wycieczka do Niepokalanowa do Ojców Franciszkanów

3. Wycieczka do Centrum Misyjnego w Borzęcinie

4. Zajęcia sportowo-rekreacyjne: basen, tandemy, rolki

5. Wycieczka  piesza do Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego na stałą wystawę z prelekcją o zwierzętach

6. Zajęcia z hipoterapii.

7. Zajęcia kulinarne

8. Gry, quizy i zabawy na świeżym  powietrzu

9. Spotkanie z aktorami z teatru Prima  plus przedstawienie.

      Uczestnikami kolonii będą  uczniowie z niepełnosprawnością narządu wzroku z klas I - VI,  a  także ich widzące rodzeństwo. Dzieci zostaną podzielone na  grupy w każdej będzie po trzech wychowawców z  Ośrodka plus wolontariusze. Wszyscy zamieszkają w Domu Dziewcząt (nowoczesnym internacie)  i tam też będą spożywane  posiłki. Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika kolonii Pana Roberta Mazurka, tel. 505 256 932.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach