glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Publikacje

2021

M. Bober-Jankowska, Proza diarystyczna Adama Naruszewicza, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021.

Natalia Gorbaniewska, Moja Polska, wybór, układ i tłumaczenie E. Skalińska, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021.

Ł. Kucharczyk. Granice ciała. Somapoetyka w twórczości Stanisława LemaWydawnictwo Naukowe UKSW, PIW, Warszawa 2021.

Miłość, przyjaźń, pożądanie w dawnych literaturach romańskich, red. J. Pietrzak-Thébault, B. Spieralska-Kasprzyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021.

P. Mitzner, Ludzie z nieludzkiej ziemi. Rosyjski krąg Józefa Czapskiego, Wydawnictwo Naukowe UKSW, PIW, Warszawa 2021.

Odpowiedzialność za słowo, red. M. Saganiak, D. Sulej, Sz. Kurpanik, W. Rychta, M. Koszewski, Wydawnictwo Naukowe UKSW, PIW, Warszawa 2021. Seria: Interdyscyplinaria

M. Partyka, Przemiany podmiotu mówiącego w oświeceniowym dzienniku podróży (1764-1795), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021.

M.B. Piotrowska, "Sen dawny śni mi się raz jeszcze. 'Pierrot i Kolombina" oraz "Skrzypek opętany" Bolesława Leśmiana jako dramaty brulionowe, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021.

M. Saganiak, Logos Słowackiego. Struktura myśli i tekstu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021.

2020

Czasoprzestrzeń. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020. Seria: Interdyscyplinaria

Il Volga nasce in Europa. Curzio Malaparte in Polonia e in Russia, red. R. Bruni, L. Masi, M. Ślarzyńska, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

J. Komorowska, Defining the Soul, Wydawnictwo Naukowe UKSW,Warszawa 2020.

K. Koehler, Punkty krystalizacji. Szkice o literaturze staropolskiej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

K. Pawłowski, Alcinous and Middle Platonism. The desire to look beyond what is visible (Plato's Philosophy in Alcinous's Lectures), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.  Seria: Florilegium, t. 6. [Angielskojęzyczne wydanie książki Alkinous i średni platonizm. Pragnienie wejrzenia poza to, co niewidzialne.]

E. Skalińska, Rosyjski Mickiewicz. Szkice z historii przekładu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020. Seria: Problemy Romantyzmu.

W. Woroszylski, Korespondencja w kręgu "Kultury" (Jerzy Stempowski, Jerzy Giedroyc), oprac. M Chabiera, Warszawa 2020.

W. Woroszylski, Wykłady o literaturze rosyjskiej (Uniwersytet Latający 1978-1979), przygotował do druku P. Mitzner, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

2019

Byt. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, M. Werner, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019. Seria: Interdyscyplinaria

T. Chachulski, Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019

J. Czapski, Polskie wiersze wojenne / Польская военная поэзия, podali do druku I. Biełow i P. Mitzner, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019. 

B. Gaj, Genethliakon. A song in honour life [ebook], Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

Genesis. Księga Rodzaju. Literatura - kultura - trwanie, red. A. Szczepan-Wojnarska, M. Ślusarska, K. Pawlicka, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

B. Kuczera-Chachulska, Z Ingardenowskiej estetyki poezji. Fragmenty i notatki, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019

K. Pawłowski, Alkinous i średni platonizm. Pragnienie wejrzenia poza to, co niewidzialne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

Retoryka, polityka, religia w I Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia, red. Ł. Cybulski, K. Koehler, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

J. Sikora, Żywe ryby na piasku. Poeci londyńskich "Kontynentów", Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach