glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Publikacje

2020

Czasoprzestrzeń. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020. Seria: Interdyscyplinaria

K. Koehler, Punkty krystalizacji. Szkice o literaturze staropolskiej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

K. Pawłowski, Alcinous and Middle Platonism. The desire to look beyond what is visible (Plato's Philosophy in Alcinous's Lectures), Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.  Seria: Florilegium, t. 6. [Angielskojęzyczne wydanie książki Alkinous i średni platonizm. Pragnienie wejrzenia poza to, co niewidzialne.]

W. Woroszylski, Korespondencja w kręgu "Kultury" (Jerzy Stempowski, Jerzy Giedroyc), oprac. M Chabiera, Warszawa 2020.

W. Woroszylski, Wykłady o literaturze rosyjskiej (Uniwersytet Latający 1978-1979), przygotował do druku P. Mitzner, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020.

2019

Byt. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, M. Werner, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019. Seria: Interdyscyplinaria

T. Chachulski, Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019

J. Czapski, Polskie wiersze wojenne / Польская военная поэзия, podali do druku I. Biełow i P. Mitzner, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019. 

B. Gaj, Genethliakon. A song in honour life [ebook], Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

Genesis. Księga Rodzaju. Literatura - kultura - trwanie, red. A. Szczepan-Wojnarska, M. Ślusarska, K. Pawlicka, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

B. Kuczera-Chachulska, Z Ingardenowskiej estetyki poezji. Fragmenty i notatki, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019

K. Pawłowski, Alkinous i średni platonizm. Pragnienie wejrzenia poza to, co niewidzialne, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

Retoryka, polityka, religia w I Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia, red. Ł. Cybulski, K. Koehler, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

J. Sikora, Żywe ryby na piasku. Poeci londyńskich "Kontynentów", Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019.

 

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach