glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Seminarium Profesorskie Instytutu NoKiR

SEMINARIUM PROFESORSKIE

INSTYTUTU NAUK O KULTURZE I RELIGII

2021

08.02.2021. godz. 11.00

prof. ucz. dr hab. Piotr Majewski

Moderator dyskusji

prof. dr hab. Małgorzata Wrześniak

Muzea wobec pandemii. Refleksje o zarządzaniu kulturą i jej dziedzictwem

22.03.2021 godz. 11.15

dr Beata Skrzydlewska

Moderator dyskusji

prof. ucz. dr hab. Piotr Majewski

Muzea Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Problemy organizacyjne i prawne

19.04.2021 godz. 11.15

prof. ucz. dr hab. Brygida

Pawłowska-Jądrzyk

Moderator dyskusji

dr Agnieszka Smaga

Poetyka uwodzenia, czyli o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej

18.10.2021 godz. 11.00

dr Wojciech Sadłoń

Moderator dyskusji

prof. ucz. dr hab. Marcin Jewdokimow

Sakralizacja poprzez naturę. Ekologia i religia w później nowoczesności.

29.11.2021 godz  11:00

prof. ucz. dr hab. Piotr Weiser

Moderator dyskusji

dr Magdalena Złocka-Dąbrowska

Marka Hłaski opis obyczajów polskich ze szczególnym uwzględnieniem życia seksulanego Mazowszan

17.01.2022 godz. 11:00

dr Anna Wiśnicka

Moderator dyskusji

dr Piotr Jakubowski

Kulturowa i artystyczna geneza postmodernizmu

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af84d03b80e2340e09a784aa216d2df94%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=868249fd-8c0d-4a7f-90ad-5ca274e74d75&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach