glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Seminarium Profesorskie Instytutu NoKiR

 

SEMINARIUM PROFESORSKIE

INSTYTUTU NAUK O KULTURZE I RELIGII

2021/2022

2022

wkróce

 

Dr Piotr Jakubowski

Moderator dr Piotr Dejneka

 

Obcy u naszych drzwi. Medialne narratywizacje kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. 

16.05, godz. 11

dr Agnieszka Smaga

Moderator prof. Brygida Pawłowska- Jądrzyk

Powiększenie/ pomniejszenie jako strategia projektowa stosowana w wybranych plakatach Waldemara Świerzego

 

07.03.2022 godz.11

prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

Moderator dyskusji: dr Paweł Szuppe

Kradzieże przedmiotów kultu (i nie tylko)z obiektów sakralnych w Polsce. Faktografia i fenomenologia.

17.01.2022 godz. 11:00

dr Anna Wiśnicka

Moderator dyskusji

dr Piotr Jakubowski

Wzornictwo mid-century modern jako filmowa wizja dystopii

     

2021

08.02.2021 godz. 11.00

prof. ucz. dr hab. Piotr Majewski

Moderator dyskusji

prof. dr hab. Małgorzata Wrześniak

Muzea wobec pandemii. Refleksje o zarządzaniu kulturą i jej dziedzictwem

22.03.2021 godz. 11.15

dr Beata Skrzydlewska

Moderator dyskusji

prof. ucz. dr hab. Piotr Majewski

Muzea Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Problemy organizacyjne i prawne

19.04.2021 godz. 11.15

prof. ucz. dr hab. Brygida

Pawłowska-Jądrzyk

Moderator dyskusji

dr Agnieszka Smaga

Poetyka uwodzenia, czyli o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej

18.10.2021 godz. 11.00

dr Wojciech Sadłoń

Moderator dyskusji

prof. ucz. dr hab. Marcin Jewdokimow

Sakralizacja poprzez naturę. Ekologia i religia w później nowoczesności.

29.11.2021 godz  11:00

prof. ucz. dr hab. Piotr Weiser

Moderator dyskusji

dr Magdalena Złocka-Dąbrowska

Obyczaje polskie według Marka Hłaski ze szczególnym uwzględnieniem Mazowszan

     

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af84d03b80e2340e09a784aa216d2df94%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=868249fd-8c0d-4a7f-90ad-5ca274e74d75&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach