glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Zakład Literaturoznawstwa Transkulturowego

 

kierownik Zakładu: dr hab. Anna Marta Szczepan-Wojnarska, prof. ucz.

Badania prowadzone w zakładzie dotyczą literatury polskiej, europejskiej i amerykańskiej, oraz ich złożonych wzajemnych relacji (od przełomu XIX/XX wieku po współczesność). Nowocześnie rozumiana komparatystyka, współczesne metody badań literackich, medical humanities, teoria przekładu i zwrot translatologiczny, transkulturowa analiza dzieła literackiego konkretyzują się w badaniach nad tłumaczeniem poezji, twórczością Josepha Conrada, fenomenem literatury żydowskiej i relacjami między literaturą a transcendencją.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach