glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Zakład Badań nad Literaturą dla Dzieci i Młodzieży

         

          Badania naukowe pracowników Zakładu koncentrują się wokół twórczości przeznaczonej dla dzieci i młodzieży w drugiej połowie XIX w. i pierwszych dekadach wieku XX. oraz metodologii jej badań, jak również na sposobach i kontekstach funkcjonowania i funkcjonalizowania się topiki dziecka i dzieciństwa w literaturze i kulturze tego czasu. Szczegółowe badania dotyczą zagadnień związanych z teorią i metodologią badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży polskiej; literaturą dla dzieci i młodzieży drugiej połowy XIX w. i początków wieku XX; baśnią i literaturą fantastyczną tego czasu oraz czasopiśmiennictwem dla dzieci i młodzieży; miejscem literatury dziecięcej i młodzieżowej w kulturze masowej końca XIX wieku. Choć bazą dla zakreślonych wyżej badań jest twórczość literacka powstająca od połowy XIX w. do początków wieku XX, to  nierzadko refleksja badawcza w zakreślonym wyżej obszarze przekracza granice drugiej połowy XIX w., pozwalając zarówno na poszukiwanie zjawisk antycypujących kształtowanie się literatury dla dzieci i młodzieży w tym czasie w obszarze polskiego i europejskiego piśmiennictwa, jak i na śledzenie długiego trwania ukształtowanych w drugiej połowie XIX w. form literatury dla dzieci i młodzieży oraz topiki dziecka i dzieciństwa, możliwego także dzięki współczesnemu rozwojowi mediów elektronicznych.

 

Kierownik Zakładu: dr hab. Joanna Zajkowska, prof. ucz. 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach