glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Zakład Aksjologii i Estetyki Literackiej

Kierownik Zakładu: dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska prof. ucz.

Członkowie Zakładu: dr Evangelina Skalińska (adiunkt)

 

Kierunki badań naukowych prowadzonych w Zakładzie Aksjologii i Estetyki Literackiej

W Zakładzie Aksjologii i Estetyki Literackiej prowadzone są badania naukowe obejmujące estetykę i aksjologię epoki romantyzmu, a także zagadnienia przekraczające romantyzm i sięgające do współczesności, takie jak: koncepcje piękna w myśli poetów i pisarzy, idee piękna a rozwój historii literatury, problematyka doświadczenia (przeżycia) estetycznego, estetyka procesu twórczego, estetyka brulionowa, metafizyczność w sztuce, kontemplacyjny wymiar dzieła. W centrum zainteresowań badawczych znajduje się także wieloaspektowa sztuka analizy i interpretacji dzieła literackiego oraz jego estetyczny i aksjologiczny ogląd.

Z Zakładem Aksjologii i Estetyki Literackiej współpracują Doktorantki (ze Szkoły Doktorskiej UKSW): mgr Marta Piotrowska, mgr Anna Zwolińska, mgr Emilia Zaczkowska-Szypowska.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach