glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Zakład Edytorstwa i Krytyki Tekstu

kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. Krzysztof Koehler

adiunkt: dr Magdalena Bober-Jankowska

asystent: dr Magdalena Partyka

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach