glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Zakład Retoryki

 

kierownik Zakładu: dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda, prof. ucz.

dr hab. Dorota Muszytowska, prof. ucz.

  adiunkt: dr Łukasz Cybulski

 

OBSZAR ZAINTERESOWAŃ BADAWCZYCH

Badania nad tekstami greckimi i łacińskimi starożytnej Grecji i Rzymu, wczesnochrześcijańskimi, średniowiecznymi i epok późniejszych.

Refleksja badawcza nad formą, językiem i przesłaniem tekstów literackich starożytnych pisarzy (filozofów, retorów, poetów i innych twórców – także epoki patrystycznej i epok późniejszych).

 

HISTORIA ZAKŁADU

Zakład Retoryki powstał w Katedrze Literatury Staropolskiej (obecnie – od 24 maja 2021 roku: Katedrze Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej) na mocy Decyzji Rektora 211/2020 UKSW z dnia 12 czerwca 2020 roku. Kierownikiem zakładu została dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda, prof. ucz.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Kontynuacja udziału w projektach badawczych pracowników Zakładu:

Pseudo-Garnier z Langres, Średniowieczny słownik symboliki biblijnej; NPRH, nr 22H 17 0344 85; realizacja w latach 2018-22 – kierownik: ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski (WT UKSW);

De multiplici siclo et talento hebraico Stanisława Grzepskiego (1524-1570) i De asse et partibus eius Guillaume’a Budé (1467-1540). Natura związków; NCN, 2018/31/B/HS1/02993; realizacja w latach 2019-21 – kierownik projektu: ks. dr hab. Waldemar Linke, prof. ucz. (WT UKSW).

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach