glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Katedra Literatury Greckiej i Łacińskiej

kierownik Katedry: prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

dr hab. Beata Gaj, prof. ucz.

adiunkt: dr Filip Doroszewski

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach