Katedra Literatury Greckiej i Łacińskiej

kierownik Katedry: dr hab. Joanna Komorowska, prof. ucz.

prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

dr hab. Beata Gaj, prof. ucz.

adiunkt: dr Filip Doroszewski

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach