glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Katedra Literatury Greckiej i Łacińskiej

kierownik Katedry: prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski

dr hab. Beata Gaj, prof. ucz.

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz

adiunkt: dr Filip Doroszewski

 

Dr Filip Doroszewski

Zainteresowania badawcze: polityka i religia w świecie starożytnym, Żywoty Plutarcha, pogaństwo i chrześcijaństwo w starożytności, Ojcowie Kościoła, kulty misteryjne, terminologia misteriów, Dionizos, epika grecka, Nonnos z Panopolis

Prof. ucz. dr hab. Beata Gaj:

Zainteresowania badawcze: neolatynistyka, historia literatury łacińskiej, retoryka (teoria retoryczna oraz praktyczne realizacje oratorskie), historia i literatura Śląska, historia starożytna, historia kobiet

Ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz:

Zainteresowania badawcze: historia starożytna, historia wczesnego chrześcijaństwa, religie antyczne, grecka i łacińska literatura późnego antyku, literatura bizantyńska, ikonoklazm bizantyński. 

Prof. dr hab. Kazimierz Pawłowski:

Zainteresowania badawcze: kultura duchowa starożytnej Grecji i Rzymu ze szczególnym uwzględnieniem filozofii, filozofia z średniego platonizmu oraz literatura pogranicza religii i filozofii późnego antyku (hermetyzm i gnostycyzm z ich późniejszymi emanacjami); wybrane zagadnienia logiki, etyka (idee etyczne filozofii starożytnej)

 

HISTORIA KATEDRY

Katedra została zorganizowana w roku akademickim 2019/2020 z trzech poprzednio istniejących katedr: Katedry Literatury Greckiej i Bizantyjskiej, Katedry Mediewistyki i Neolatynistyki oraz Katedry Filozofii i Kultury Antycznej. Pierwszym kierownikiem katedry była dr hab. prof. ucz. Joanna Komorowska (obecnie w Katedrze teorii literatury WNH). W 2021 do zespołu dołączzył ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Pracownicy Katedry Literatury Greckiej i Łacińskiej z pracownikami innych katedr, prof. ucz. dr hab. Budzanowską-Weglendą, prof. ucz. dr hab. Joanną Komorowską, prof. ucz. dr hab. Beatą Spieralską-Kasprzyk oraz prof. dr hab. Mieczysławem Mejorem (Instytut Badań Literackich PAN), kontynuują serię wydawniczą Florilegium. Redaktorem naczelnym Serii Florilegium jest prof. dr hab. Mieczysław Mejor. Sekretarzem redakcji jest prof. ucz. dr hab. Dominika Budzanowska-Weglenda.  

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach