glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Katedra Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej

kierownik Katedry: prof. dr hab. Wojciech Kudyba

członkowie Katedry:

ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. ucz.

asystent: dr Łukasz Kucharczyk

 

          Pracownicy Katedry Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej zajmują się najnowszą literaturą polską i krytyką literacką, poszukując nowych obszarów, rzadko nawiedzanych przez badaczy. Dobrym przykładem zagospodarowania niemal dziewiczych terenów eksploracji naukowej są m.in. prace prof. Jerzego Sikory o eseistyce religijnej i arcydziełach współczesnej polskiej homiletyki. Innym sposobem zaznaczenia swej obecności w przestrzeni badawczej mogą być innowacje metodologiczne, otwierające nowy sposób interpretacji dziel literatury. Prof. Kudyba zajmuje się m.in. kategorią duchowości w badaniach literackich i w swych artykułach oraz książkach czyni ją podstawowym narzędziem interpretacyjnym, zaś dr Łukasz Kucharczyk w interesujący sposób odniósł kategorie somapoetyki do badań nad twórczością Stanisława Lema. Warto także dodać, że każdy z pracowników katedry od wielu lat funkcjonuje jako recenzent na łamach wielu pism literackich. Każdy ma też na swym koncie prace poświęcone działalności krytyków literackich. Dr Kucharczyk przygotowuje właśnie wybór pism krytycznoliterackich Tomasz Burka. Prof. Sikora opublikował książkę poświęconą poetom i krytykom skupionym w londyńskiej grupie „Kontynenty”, natomiast prof. Kudyba opracował i opatrzył wstępem wybór pism krytycznych Jana Błońskiego.

 

          Katedra Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej funkcjonowała do 2019 r. pod inną nazwą – jako Katedra Literatury XX Wieku. Jej początki związane są z historią kierunku filologia polska na UKSW. Sięgają 2010 roku, kiedy jej pierwszym kierownikiem został prof. dr hab. Krzysztof Dybciak. Właśnie on na długie lata określił jej kierunki rozwoju i profil badawczy. Po jego odejściu na emeryturę, stery katedry (wiosną 2018 roku) objął prof. dr hab. Wojciech Kudyba.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach