glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Katedra Literatury Polskiej Drugiej Połowy XIX wieku

 

PRACOWNICY:

Kierownik Katedry: dr hab. Dorota Kielak, prof. ucz.

dr hab. Joanna Zajkowska, prof. ucz.

asystent: mgr Joanna Niewiarowska

 

          Pracownicy Katedry prowadzą badania nad literaturą polską powstającą w okresie od połowy XIX do lat 20. XX wieku, a szczególnie nad literackimi sposobami wyrażania przemian kulturowych drugiej połowy XIX w., w tym kryzysu cywilizacyjnego przełomu XIX i XX wieku (kryzysu wiary, kryzysu języka, kryzysu świadomości kulturowej). Tak zakreślona problematyka badawcza realizowana jest w refleksji na temat polskiej powieści wczesnego realizmu lat 50. i 60. XIX wieku; dziewiętnastowiecznego podróżopisarstwa; intersemiotycznych związków literatury i sztuk plastycznych (malarstwa, rzeźby) oraz fotografii; problemów życia literackiego ze szczególnym uwzględnieniem roli prasy w rozwoju literatury; fenomenu literatury, krytyki i publicystyki literackiej tworzonej w szczególnej atmosferze I wojny światowej.

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach