glowny
filologia klasyczna
filologia polska
filologia wloska
kulturoznawstwo
muzeologia

Katedra Badań nad Polskim Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida

kierownik Katedry i Zakładu: dr hab. Ewa Szczeglacka-Pawłowska, prof. ucz

adiunkt: dr Małgorzata Burta

adiunkt: dr Evangelina Skalińska

adiunkt: dr Magdalena Woźniewska-Działak

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach